Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
κ. Ελευθέριος Χατζηζαχαρία            
Αντιπρόεδρος
κ. Πέτρος Κρασσάς            
               
Μέλη κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου κ. Πάνος Κανελόπουλος κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου κ. Πέτρος Λοής κ. Θρασύβουλος Τσαγγαρίδης κα Φωτεινή Τσιρίδου κ. Χρίστος Χρίστου