Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Νομοθεσία

Αρχεία Νομοθεσία

Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λεμεσού από τις 6.11.2017

Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λεμεσού από τις 17.10.2017

Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λάρνακας από τις 26.6.2017

Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λάρνακας από τις 7.4.2017

 Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λάρνακας από τις 6.3.2017

Δικαιώματα που εφαρμόζονται από τις 29.1.2017, στις Λιμενικές περιοχές Λεμεσού, Μονής, Ζυγίου (εκτός από τις Περιοχές Παραχώρησης)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στην Λιμενική Περιοχή Ζυγίου) Διάταγμα του 2016_Κ.Δ.Π.8-2016_22.1.2016_Υδρογονάνθρακες (70 KB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα) Διάταγμα του 2015_Κ.Δ.Π.242-2015_17.7.2015_Υδρογονάνθρακες (80 KB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) Διάταγμα του 2016 (4 MB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016_ΚΔΠ.372 και Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) Διάταγμα του 2016_ΚΔΠ.373_21.12.16 (2 MB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας) Διάταγμα του 2016_Κ.Δ.Π.24-2017-20.1.2017 (41 KB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας) Διάταγμα του 2016_Κ.Δ.Π.7-2016_22.1.2016 (1 MB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα) Διάταγμα (αρ.2) του 2015 _Κ.Δ.Π. 455-2015 _18.12.2015 (3 MB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016_Ν.132(Ι)-2016_6.12.2016 (196 KB)

Oι Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1976-2012 (551 KB)

Οι νόμοι για την Αρχή Λιμένων Κύπρου του 1973 μέχρι 2011 (491 KB)

The Cyprus Ports Organization - Operation of Port Precincts - Regulations of 1976 (2 MB)

Οι Περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου - Λειτουργία Περιοχών Λιμένων - Κανονισμοί του 1976 (2 MB)

Οι Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου - Λειτουργία Περιοχών Λιμένων - Κανονισμοί - Εσωτερική Ενοποίηση (2 MB)

Οι Περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου - Λειτουργία Περιοχών Λιμένων - Κανονισμοί - Οδηγίες (84 KB)

Αρχεία Νομοθεσίας