Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Νέα και Ανακοινώσεις
21/11/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση του Προϊστάμενου Λογιστηρίου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 6.10.2018 και 13.10.2018 αναφορικά με τη θέση Προϊστάμενου Λογιστηρίου, κατά σειρά επιτυχίας.
04/04/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τις θέσεις Διοικητικού Λειτουργού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 24.2.2018 αναφορικά με τις θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, κατά σειρά επιτυχίας.
12/03/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τις θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 20.1.2018 αναφορικά με τις θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, κατά σειρά επιτυχίας.
28/02/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16.12.2017 αναφορικά με τη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, κατά σειρά επιτυχίας.
28/02/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16.12.2017 αναφορικά με τη θέση Μηχανολόγου Μηχανικού, κατά σειρά επιτυχίας.
περισσότερα...
 
Αφιέρωμα στον Χριστάκη Ιωάννου