Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Νέα και Ανακοινώσεις
09/10/2018
Διαγωνισμός Αρ. 29/2018 Αγορά υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών χώρων από τρίτους για τη λιμενική περιοχή Ζυγίου – Παράταση προθεσμίας
Αναφερόμαστε στον Διαγωνισμό Αρ. 29/2018 – «Αγορά υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών χώρων από τρίτους για τη λιμενική περιοχή Ζυγίου», ο οποίος δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο στις 24.09.2018. Σημειώνεται ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου αποφάσισε όπως παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών/αιτήσεων μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 19.10.2018.
04/04/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τις θέσεις Διοικητικού Λειτουργού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 24.2.2018 αναφορικά με τις θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, κατά σειρά επιτυχίας.
12/03/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τις θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 20.1.2018 αναφορικά με τις θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, κατά σειρά επιτυχίας.
28/02/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16.12.2017 αναφορικά με τη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, κατά σειρά επιτυχίας.
28/02/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16.12.2017 αναφορικά με τη θέση Μηχανολόγου Μηχανικού, κατά σειρά επιτυχίας.
περισσότερα...
 
Αφιέρωμα στον Χριστάκη Ιωάννου