Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Νέα και Ανακοινώσεις
18/01/2019
Διαγωνισμός Αρ. 33/2018 - Αγορά υπηρεσιών από τρίτους για υποστήριξη εργασιών διαχείρισης συμβολαίων/αδειών
Η Αρχή ανακοινώνει την ακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη αυτού. Τα Τεύχη Εγγράφων και Αίτησης του νέου Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής, καθώς και στον ημερήσιο τύπο στις 21.01.2019.
21/11/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση του Προϊστάμενου Λογιστηρίου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 6.10.2018 και 13.10.2018 αναφορικά με τη θέση Προϊστάμενου Λογιστηρίου, κατά σειρά επιτυχίας.
04/04/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τις θέσεις Διοικητικού Λειτουργού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 24.2.2018 αναφορικά με τις θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, κατά σειρά επιτυχίας.
12/03/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τις θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 20.1.2018 αναφορικά με τις θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, κατά σειρά επιτυχίας.
28/02/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16.12.2017 αναφορικά με τη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, κατά σειρά επιτυχίας.
28/02/2018
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη θέση Μηχανολόγου Μηχανικού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 16.12.2017 αναφορικά με τη θέση Μηχανολόγου Μηχανικού, κατά σειρά επιτυχίας.
περισσότερα...
 
Αφιέρωμα στον Χριστάκη Ιωάννου