Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Διεθνείς Σχέσεις

IAPH

International Association of Ports and Harbors
O  οργανισμός International Association of Ports and Harbors (ΙΑΡΗ) είναι μη κερδοσκοπικός κυβερνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1956 στο Λος Αντζελες και εδρεύει στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Η Αρχή συμμετέχει στον οργανισμό αυτό ως κανονικό μέλος (ordinary member) από το 1976. Κάθε 2 χρόνια πραγματοποιεί συνδιασκέψεις στις εργασίες των οποίων συνήθως η Αρχή συμμετέχει. Στα πλαίσια του εν λόγω οργανισμού λειτουργούν διάφορες επιτροπές. Εκπρόσωπος της Αρχής στην επιτροπή Trade Facilitation είναι ο Γενικός Διευθυντής, στην επιτροπή Port Safety, Environment and Marine Operations είναι ο Διευθυντής Εκμετάλλευσης και στην επιτροπή Legal Protection είναι η Διευθύντρια Προσωπικού και Διοίκησης. Eπίσης η κα Ανθή Χριστ. Παπαγιάννη, Διοικητικός Λειτουργός Α’, έχει οριστεί ως Συντονιστής μεταξύ της Αρχής και του ΙΑΡΗ.

ICHCA

International Cargo Handling Co-ordination Association
O οργανισμός International Cargo Handling Co-ordination Association (ICHCA) είναι μη κυβερνητικός και μη  κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1950 και έχει ως έδρα του το Λονδίνο. Η Αρχή είναι μέλος από το 1976. Πραγματοποιεί κάθε 2 χρόνια τη Γενική του Συνέλευση στις οποίες συνήθως η Αρχή συμμετέχει. Στα πλαίσια του οργανισμού αυτού λειτουργούν διάφορες επιτροπές.

IALA

International Association of Lighthouse Authorities
Σκοπός του πιο πάνω οργανισμού είναι η ασφαλής, οικονομική και γρήγορη κίνηση των πλοίων δια της βελτίωσης και εναρμόνισης των βοηθημάτων ναυσιπλοϊας αλλά και άλλων κατάλληλων πρακτικών και μεθόδων. Η Αρχή δεν συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του εν λόγω οργανισμού. Ωστόσο ενημερώνεται για τα πορίσματα, αποφάσεις του κλπ μέσω του έντυπου υλικού που διαβιβάζεται στην Αρχή.

ESPO

European Sea Ports Organization
O οργανισμός αυτός ιδρύθηκε το 1993. Η Αρχή είναι μέλος από το 1995 και μέχρι το 2004 τελούσε υπό το καθεστώς του παρατηρητή ενώ από την 1.5.2004, οπότε η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ε.Ε.,  τελεί υπό το καθεστώς του πλήρους μέλους. Μέλη του είναι λιμάνια ή λιμενικές αρχές χωρών μελών της Ε.Ε. καθώς επίσης λιμάνια ή λιμενικές αρχές υπό ένταξη χωρών (καθεστώς παρατηρητή).

Ο ESPO εκτός από το Executive Committee έχει  τις ακόλουθες Τεχνικές Επιτροπές: Environment, Marine, Transport, Statistics και Budget.  Οι θέσεις ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ESPO διαβιβάζονται στα κατάλληλα European Institutions. Η Αρχή συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με τον Πρόεδρο του ΔΣ καθώς επίσης το Γενικό Διευθυντή, το Διευθυντή Εκμετάλλευσης, τη Διευθύντρια Προσωπικού και Διοίκησης και τον Οικονομικό Διευθυντή. Επίσης η κα Α. Κιτρομηλίδου – Κουτσού, Λειτουργός Μελετών και Ερευνών, έχει οριστεί ως Συντονιστής μεταξύ της Αρχής και του Statistics Committee.

Ο ESPO αντιπροσωπεύει το 98% των ευρωπαϊκών λιμανιών και είναι σε επαφή με πολλούς οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των λιμανιών.

MedCruise Αssociation

Ο Σύνδεσμος MedCruise ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 και σ’ αυτόν   συμμετέχουν Μεσογειακά λιμάνια. Εχει 49 μέλη που αντιπροσωπεύουν 68 λιμάνια από 20 διαφορετικές χώρες. Η Αρχή είναι μέλος του από το 1996.

Κύριος σκοπός του MedCruise είναι η προβολή των λιμανιών της Μεσογείου ως  προορισμού  κρουαζιέρων και πιο συγκεκριμένα των λιμανιών που είναι μέλη του. Αλλοι στόχοι του είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των μελών του με την ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν σχέση με τη διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας, η ανάπτυξη σχεδίων ασφαλείας σε λιμενικές εγκαταστάσεις, η ανάπτυξη κοινών θέσεων, πολιτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος οι οποίες θα παρουσιάζονται σε περιφερειακά ή διεθνή φόρα, η ανάπτυξη καλών σχέσεων και συνεργασιών με άλλα λιμάνια στον κόσμο που ασχολούνται με τη βιομηχανία των κρουαζιέρων, η στενή συνεργασία με την Ε.Ε. για συναφή θέματα, η διεξαγωγή συναφών μελετών όπως  για παράδειγμα οι επιπτώσεις των κρουαζιέρων στις πόλεις – λιμάνια και την οικονομία κλπ.

Ο MedCruise διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για περίοδο 3 χρόνων. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής είναι μέλος του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ευθύνη των οικονομικών μελετών. Ο MedCruise πραγματοποιεί δύο  Γενικές Συνελεύσεις, τουλάχιστο, το χρόνο. Η Αρχή συμμετέχει πολύ ενεργά στις εργασίες του εν λόγω Συνδέσμου.