Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Γενικά

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ιδρύθηκε με τον Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973, ως αποτέλεσμα σχετικού όρου του Δανείου που παραχώρησε στην Κύπρο το 1969 η Διεθνής Τράπεζα για την κατασκευή των λιμανιών της Λεμεσού και της Λάρνακας. Η Τράπεζα είχε ζητήσει τη δημιουργία ενός αυτόνομου και ευέλικτου οργανισμού, ο οποίος να εργάζεται πάνω σε εμπορική βάση.

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από 9 μελές Συμβούλιο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 7 μέλη) που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή θητεία. Το Συμβούλιο, εφαρμόζει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αρχής, την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή διαβιβάζεται και εποπτεύεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Η Κύπρος είναι ένα νησιωτικό κράτος, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από άλλες περιοχές της Ευρώπης και ταυτόχρονα πολύ κοντά σε τρίτες χώρες και ιδίως αυτές της Μέσης Ανατολής και ως εκ τούτου στηρίζεται, για το διεθνές της εμπόριο, σχεδόν εξ ολοκλήρου στα λιμάνια της. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες τα κυπριακά λιμάνια έχουν μετεξελιχθεί σε σημαντικά κέντρα εξυπηρέτησης κρουαζιέρων.

Oι δραστηριότητες της Αρχής είναι διττές. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που την διέπει, λειτουργεί ως ο διαχειριστικός οργανισμός των κυπριακών λιμανιών, ο οποίος έχει αφενός μεν δημόσια αποστολή στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται η διοίκηση, κατασκευή και διαχείριση των λιμενικών υποδομών και αφετέρου ασκεί δραστηριότητες σε σχέση με το συντονισμό και έλεγχο των παροχέων λιμενεργατικών υπηρεσιών οι οποίες είναι δραστηριότητες εμπορικής αξίας. Η Αρχή είναι ο κύριος επενδυτής στα κυπριακά λιμάνια, παρόλον ότι μεγάλο μέρος των λιμενικών δραστηριοτήτων που είναι μάλιστα πολύ αμειπτικές γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η διαχείριση των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων και οι στοιβαδορικές εργασίες. Παρά ταύτα οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στα λιμάνια είναι της τάξης του 5%.

Στη δικαιοδοσία της Αρχής βρίσκονται τα εμπορικά λιμάνια της Λεμεσού και της Λάρνακας, το βιομηχανικό λιμάνι του Βασιλικού, το παλιό λιμάνι Λεμεσού, το λιμάνι της Πάφου, το λιμανάκι στο Λατσί και οι ειδικοί σταθμοί πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, Μονή, Βασιλικό και Δεκέλεια. Επίσης στη δικαιοδοσία της Αρχής βρίσκονται οι φάροι στο Κάβο Γκρέκο, Κάβο Κίτι, Κάβο Γάτα, Πάφο και Ακάμα.

Τα λιμάνια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας, ο ειδικός σταθμός στο Καραβοστάσι καθώς και οι φάροι στον Κορμακίτη και στον Απόστολο Ανδρέα δυστυχώς βρίσκονται ακόμα, υπό τουρκική κατοχή.

Στρατηγικοί στόχοι της Αρχής είναι αφενός μεν η προσέλκυση της μεγαλύτερης δυνατής κίνησης διαμετακομιστικού εμπορίου και επιβατών κρουαζιέρας και αφετέρου η εξυπηρέτηση του κυπριακού εμπορίου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Στα πλαίσια της στρατηγικής της, η Αρχή στοχεύει στη μετεξέλιξή της από χειριστή σε ιδιοκτήτη και ρυθμιστή των λιμενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τη γενική πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετεξέλιξη αυτή γίνεται ομαλά και σταδιακά ώστε η λιμενική βιομηχανία να συνεχίσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά να εξυπηρετεί την κοινωνία και την ευρύτερη οικονομία της χώρας με σεβασμό προς το άμεσο της περιβάλλον.