Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Λιμενική Ασφάλεια ISPS

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα ασφάλειας και απρόσκοπτης διακίνησης των επιβατών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τα κυπριακά λιμάνια που αποτελούν την «πύλη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νοτιοανατολικό άκρο της, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή.

περισσότερα...
Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμανιών

Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμανιών

περισσότερα...
Ασφάλεια και Υγεία

Με στόχο «κάθε νέα χρονιά, λιγότερα ατυχήματα στους λιμενικούς χώρους» η Αρχή ένας αρκετά ευαίσθητος οργανισμός όσον αφορά θέματα ασφάλειας και υγείας, φροντίζει πάντα για την πιστή εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας ώστε στο μέτρο του δυνατού, να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν στα λιμάνια.

περισσότερα...
Επικίνδυνα φορτία

΄Ενα άλλο κεφάλαιο το οποίο απασχολεί έντονα την Αρχή σε σχέση με την ασφάλεια στους λιμενικούς χώρους αφορά τα επικίνδυνα φορτία τα οποία είτε υπό μορφή εμπορευμάτων, είτε υπό μορφή πρώτων υλών διακινούνται μέσω των λιμανιών μας. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι πέραν των 120.000 διαφορετικών φορτίων που φθάνουν στα λιμάνια μας κατατάσσονται ως επικίνδυνα βάσει του Διεθνούς Κώδικα Επικίνδυνων Φορτίων IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code).

περισσότερα...
Περιβάλλον

Με την ίδια αυξημένη ευαισθησία και με έντονο συναίσθημα ευθύνης απέναντι σε ένα ήδη παγκόσμια βεβαρημένο περιβάλλον, αντιμετωπίζει η Αρχή τα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα μέσα στους λιμενικούς χώρους.

περισσότερα...
Πράσινες Συμβάσεις

Κάντε κλίκ στις πιο κάτω Χρονολογίες για να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σε μορφή Excel.

2006-2007  |  2007-2008