Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Στατιστικά Στοιχεία
Διακίνηση Επιβατών

Κάντε κλίκ στις πιο κάτω Χρονολογίες για να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σε μορφή Excel.
2006-2007  |  2007-2008  |  2009-2010  |  2010-2011  |  2011-2012  |  2012-2013  |  2013-2014  |  2014-2015

Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων

Κάντε κλίκ στις πιο κάτω Χρονολογίες για να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σε μορφή Excel.
2006-2007  |  2007-2008  |  2009-2010  |  2010-2011  |  2011-2012  |  2012-2013  |  2013-2014  |  2014-2015

Διακίνηση Φορτίων

Κάντε κλίκ στις πιο κάτω Χρονολογίες για να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σε μορφή Excel.
2006-2007  |  2007-2008  |  2009-2010  |  2010-2011  |  2011-2012  |  2012-2013  |  2013-2014  |  2014-2015

Διακίνηση Πλοίων

Κάντε κλίκ στις πιο κάτω Χρονολογίες για να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σε μορφή Excel.
2006-2007  |  2007-2008  |  2009-2010  |  2010-2011  |  2011-2012  |  2012-2013  |  2013-2014  |  2014-2015