Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Ερωτηματολόγιο Λιμενικών Χρηστών

Σε μία προσπάθεια της Αρχής Λιμένων Κύπρου να μετρήσει τον βαθμό ικανοποίησης των λιμενικών χρηστών, έχει δημιουργηθεί το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και απευθύνεται σε όλους τους λιμενικούς χρήστες (εισαγωγείς, εξαγωγείς, ναυτιλιακούς πράκτορες,  εκτελωνιστές, πλοιοκτήτες, πράκτορες πλοίων, πλοιάρχους, οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και λιμενεργάτες), Παρακαλούμε θερμά όπως απαντήσετε μόνο τις ερωτήσεις που αφορούν τη δική σας περίπτωση.