Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Διαδικασία Εξαγωγής και Παραλαβής Εμπορευμάτων

1. Διαδικασία Εξαγωγής Εμπορευμάτων

Όλα τα εμπορεύματα ή/και προσωπικά αντικείμενα που θα φορτωθούν σε πλοία για να εξαχθούν στο εξωτερικό, χρειάζεται, πέραν του ελέγχου και διαδικασιών από το Τμήμα Τελωνείων εκεί όπου είναι αναγκαίο, ο εξαγωγέας να παρουσιαστεί στο Γραφείο Εξαγωγών της Α.Λ.Κ. (Αρχή Λιμένων Κύπρου), όπου θα προσκομίσει κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο «Πρόθεση Φόρτωσης Εμπορευμάτων».

Απαραίτητα επί του εντύπου θα πρέπει να αναφέρονται τα κάτωθι:


α) Όνομα του πλοίου που θα γίνει η φόρτωση
β) Στοιχεία και αριθμοί του μέσου στο οποίο έχουν τοποθετηθεί τα εμπορεύματα – δηλαδή σε κιβώτια που θα φορτωθούν έτσι στο πλοίο - σε εμπορευματοκιβώτια - σε αυτοκίνητα ή σε τρέϊλερ.
γ) Ποσότητα – βάρος – είδος εμπορεύματος
δ) Εάν είναι κυπριακό ή σε διαμετακόμιση εμπόρευμα.

Επίσης απαραίτητα είναι και τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα:

α) Shipping application (αίτηση / συμφωνία με το πλοίο)
β) Τίτλος εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος όταν πρόκειται να εξαχθεί τούτο.

Ο αρμόδιος Λιμενικός Λειτουργός της Α.Λ.Κ. ελέγχει τα στοιχεία της «Πρόθεσης Φόρτωσης Εμπορευμάτων» και ακολούθως προχωρεί στην τιμολόγηση και είσπραξη των γενικών λιμενικών δικαιωμάτων που αναλογούν στο εμπόρευμα.

Αφού ολοκληρωθεί η είσπραξη των δικαιωμάτων της Α.Λ.Κ., η πιο πάνω «Πρόθεση Φόρτωσης Εμπορευμάτων», όταν πρόκειται για εμπόρευμα σε εμπορευματοκιβώτια, παραμένει στο Γραφείο Εξαγωγών, από όπου θα γίνει η πιστοποίηση της λίστας φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στο κάθε πλοίο για να είναι ελεύθερη η φόρτωση στο πλοίο από τον Λιμενικό Λειτουργό που ελέγχει τη φόρτωση κάτω από το πλοίο.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο Λιμενικός Λειτουργός παραδίδει στον εισαγωγέα αντίγραφο της «Πρόθεσης Φόρτωσης Εμπορευμάτων», για να το παρουσιάσει μαζί με το εμπόρευμα στον επί καθήκοντι Λιμενικό Λειτουργό που ελέγχει τη φόρτωση στο πλοίο.

Ο Λιμενικός Λειτουργός επί του πλοίου, αφού ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων στην «Πρόθεση Φόρτωσης Εμπορευμάτων», όσο και του εμπορεύματος, επιτρέπει τη φόρτωση στο πλοίο και πιστοποιεί κατάλληλα επί της «Πρόθεσης Φόρτωσης Εμπορευμάτων» τη φόρτωση του πλοίου.

Το Γραφείο Εξαγωγών βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης του λιμανιού, στο δωμάτιο αρ. 25. Ώρες λειτουργίας του Γραφείου Εξαγωγών είναι, Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 14:00 και Τετάρτη 15:00 – 17:30. Τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλη και Αύγουστο, οι ώρες λειτουργίας είναι μόνο Δευτέρα – Παρασκευή 07:30 – 14:00. Μπορεί να προσφερθεί και εξυπηρέτηση πέραν των πιο πάνω ωρών λειτουργίας, με χρέωση υπερωριών και η εξυπηρέτηση δίνεται από το σημείο εξόδου των εμπορευματοκιβωτίων στη δυτική έξοδο του λιμανιού.

2. Διαδικασία Παραλαβής Εμπορευμάτων


Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, έχει υπό τη δικαιοδοσία της την παραλαβή / φύλαξη / παράδοση όλων των εμπορευμάτων που εκφορτώνονται στα λιμάνια.

Για να καταστεί εφικτό για οποιοδήποτε να παραλάβει εμπορεύματα που του ανήκουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει τις διαδικασίες που ισχύουν στο λιμενικό χώρο και να πληρώσει για τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν για τα εμπορεύματά του, αφού ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και έγγραφα που απαιτούνται για την εκτελώνισή τους.

Κατά σειρά, οι ενέργειες που θα προβεί ο οποιοσδήποτε για να παραλάβει τα εμπορεύματά του, είναι οι ακόλουθες:

1.    Εξασφάλιση από τον Ναυτιλιακό Πράκτορα που αντιπροσωπεύει το πλοίο με το οποίο έχουν μεταφερθεί τα εμπορεύματά του στο λιμάνι, του «Διατακτικού Παράδοσης Εμπορευμάτων». Τούτο συνήθως γίνεται εφόσον ο εισαγωγέας έχει ειδοποιηθεί γραπτώς από τον Ναυτιλιακό Πράκτορα ότι τα εμπορεύματά του έχουν εισαχθεί στο λιμάνι. Εκεί ο εισαγωγέας θα πληρώσει για τη μεταφορά από το πλοίο, τα δικαιώματα του πράκτορα για την εκφόρτωση / άδειασμα εμπορευματοκιβωτίου – μεταφορά – στοιβασία – διαχωρισμό – παράδοση του εμπορεύματος (στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά που αφορούν τον Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων).

2.    Αφού έχει εξασφαλίσει το Διατακτικό Παράδοσης Εμπορευμάτων, ο εισαγωγέας θα πρέπει να περάσει πρώτα από το Κεντρικό Ταμείο της Α.Λ.Κ., που βρίσκεται στο κτίριο δίπλα από την είσοδο του λιμανιού, για να πληρώσει τα γενικά λιμενικά δικαιώματα και τα αποθηκευτικά δικαιώματα που αναλογούν στο εμπόρευμά του. Ακολούθως θα αποταθεί στο Τμήμα Τελωνείων, που βρίσκεται παραπλεύρως του Κεντρικού Ταμείου της Α.Λ.Κ., για να ολοκληρώσει τις τελωνειακές διαδικασίες. Επί τούτου, μπορεί να προσλάβει και τις υπηρεσίες αδειούχου εκτελωνιστή

3.    Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία με το Τελωνείο και κρατώντας το «Διατακτικό Παράδοσης Εμπορευμάτων», που φέρει μαζί του τις αποδείξεις του ελέγχου του Τελωνείου και τις αποδείξεις πληρωμής των δικαιωμάτων της Αρχής, το παρουσιάζει στο σημείο παράδοσης στην Αποθήκη και του παραδίδονται τα εμπορεύματα. Για την παραλαβή των εμπορευμάτων, του εκδίδεται ειδικό έντυπο παραλαβής / εξόδου, το οποίο υπογράφει. Εκεί θα του δοθούν δύο (2) αντίγραφα. Το ένα, χρώματος ροζ, θα το δώσει στην έξοδο του λιμανιού για να του επιτραπεί η αναχώρηση από το λιμάνι.

Οι ώρες εξυπηρέτησης από το σύνολο των υπηρεσιών στο λιμάνι είναι:
Δευτέρα – Παρασκευή – 07:30 – 14:30
και
Τετάρτη 15:00 – 18:00
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλη και Αύγουστο, οι ώρες εξυπηρέτησης είναι:
Δευτέρα – Παρασκευή – 07:30 – 14:30

Πέραν των ωρών που αναφέρονται πιο πάνω, μπορεί να προσφερθεί και υπηρεσία με υπερωριακή χρέωση, εφόσον ζητηθεί και εγκριθεί από τους αρμόδιους λειτουργούς.