Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Πέτρος Κρασσάς
Διευθυντής σε Ιδιωτική Εταιρεία
Αντιπρόεδρος

Τατιάνα Μιχαηλίδου
Λογιστής/ Ελεγκτής

Μέλη Γιάννης Κωνσταντίνου
Επιχειρηματίας
Νιόβη Παρισινού
Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία
Ζαχαρίας Ζαχαρία
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος / Μηχανικός
Δρ. Αντώνης Στυλιανού
Δικηγόρος, Ακαδημαϊκός
Δρ. Άρτεμις Σαββίδου
Δικηγόρος, Πανεπιστημιακός
Ζήνωνας Αποστόλου
Επιχειρηματίας
Ξάνθος Ματσούκας
Ασφαλιστικός Σύμβουλος