Προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΠΑ
Νομοθεσία

Αρχεία Νομοθεσία

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στη λιμενική περιοχή Λεμεσού και στο αγκυροβόλιο Μονής από την 1.8.2020

Ύλη για εξετάσεις Ασκούμενων Πλοηγών

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας από τις 29.10.2019

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στις λιμενικές περιοχές Λεμεσού, Μονής και Ζυγίου από την 1.10.2019

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας από την 1.10.2019

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας (Δικαιώματα Αποκομιδής Σκυβάλων)

 Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) Διάταγμα του 2016_Κ.Δ.Π 298/2018_17.10.2018

Νέες χρεώσεις ΑΛΚ για το λιμάνι Λάρνακας

 Χρεώσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λεμεσού, από τις 22.2.2018 (τροποποίηση παρα. 3)

 Χρεώσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας, από τις 22.2.2018 (τροποποίηση παρα. 3)

 Χρεώσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στις λιμενικές περιοχές Ζυγίου, Πάφου και Λατσιού, από τις 19.1.2018

Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λεμεσού από τις 6.11.2017

Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λεμεσού από τις 17.10.2017

Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λάρνακας από τις 26.6.2017

Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λάρνακας από τις 7.4.2017

 Δικαιώματα που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λάρνακας από τις 6.3.2017

Δικαιώματα που εφαρμόζονται από τις 29.1.2017, στις Λιμενικές περιοχές Λεμεσού, Μονής, Ζυγίου (εκτός από τις Περιοχές Παραχώρησης)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στην Λιμενική Περιοχή Ζυγίου) Διάταγμα του 2016_Κ.Δ.Π.8-2016_22.1.2016_Υδρογονάνθρακες (70 KB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα) Διάταγμα του 2015_Κ.Δ.Π.242-2015_17.7.2015_Υδρογονάνθρακες (80 KB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) Διάταγμα του 2016 (4 MB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2016_ΚΔΠ.372 και Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιμένων) Διάταγμα του 2016_ΚΔΠ.373_21.12.16 (2 MB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας) Διάταγμα του 2016_Κ.Δ.Π.24-2017-20.1.2017 (41 KB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα στα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας) Διάταγμα του 2016_Κ.Δ.Π.7-2016_22.1.2016 (1 MB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα) Διάταγμα (αρ.2) του 2015 _Κ.Δ.Π. 455-2015 _18.12.2015 (3 MB)

Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016_Ν.132(Ι)-2016_6.12.2016 (196 KB)

Oι Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1976-2012 (551 KB)

Οι νόμοι για την Αρχή Λιμένων Κύπρου του 1973 μέχρι 2011 (491 KB)

The Cyprus Ports Organization - Operation of Port Precincts - Regulations of 1976 (2 MB)

Οι Περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου - Λειτουργία Περιοχών Λιμένων - Κανονισμοί του 1976 (2 MB)

Οι Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου - Λειτουργία Περιοχών Λιμένων - Κανονισμοί - Εσωτερική Ενοποίηση (2 MB)

Οι Περί Οργανισμού Λιμένων Κύπρου - Λειτουργία Περιοχών Λιμένων - Κανονισμοί - Οδηγίες (84 KB)

Αρχεία Νομοθεσίας