Ανακοίνωση

11/3/2020

Διαγωνισμός Αρ. 31A/2020 - Εκποίηση μηχανημάτων και παλαιών μεταλλικών αντικειμένων στο Λιμάνι Λάρνακας - Τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκονται κάτω από το πεδίο 'Διαγωνισμοί Προσφορών'

Δείτε το αρχείο (pdf)