Χρεώσεις

Χρεώσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας, από τις 24.6.2021

Χρέωσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στη λιμενική περιοχή Λεμεσού και στο αγκυροβόλιο Μονής, από τις 20.1.2021

Χρέωσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στο Λιμάνι Λάρνακας, από τις 20.1.2021

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στη λιμενική περιοχή Λεμεσού και στο αγκυροβόλιο Μονής από την 1.8.2020

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας από την 1.8.2020

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας από τις 29.10.2019

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας από την 1.10.2019

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στις λιμενικές περιοχές Λεμεσού, Μονής και Ζυγίου από την 1.10.2019

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στις λιμενικές περιοχές Λεμεσού, Μονής και Ζυγίου (Δικαιώματα Αποκομιδής Σκυβάλων)

Χρεώσεις ΑΛΚ που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας (Δικαιώματα Αποκομιδής Σκυβάλων)

Νέες χρεώσεις ΑΛΚ για το λιμάνι Λάρνακας

Χρεώσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λάρνακας, από τις 22.2.2018 (τροποποίηση παρα. 3)

Χρεώσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στο λιμάνι Λεμεσού, από τις 22.2.2018 (τροποποίηση παρα. 3)

Χρεώσεις ΑΛΚ, που εφαρμόζονται στις λιμενικές περιοχές Ζυγίου, Πάφου και Λατσιού, από τις 19.1.2018