Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Πέτρος Κρασσάς
Διευθυντής σε Ιδιωτική Εταιρεία
Αντιπρόεδρος Τατιάνα Μιχαηλίδου
Λογιστής/ Ελεγκτής
Μέλη Ζήνωνας Αποστόλου
Επιχειρηματίας 


Γιάννης Κωνσταντίνου

Επιχειρηματίας

Ξάνθος Ματσούκας
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Δρ. Άρτεμις Σαββίδου
Δικηγόρος, Πανεπιστημιακός

Δρ. Αντώνης Στυλιανού
Δικηγόρος, Ακαδημαϊκός

Νιόβη Παρισινού
Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία

Ζαχαρίας Ζαχαρία
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος / Μηχανικός