Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος 

Δρ. Αντώνης Στ.  Στυλιανού

Νομικός

Αντιπροέδρος 

Τατιάνα Μιχαηλίδου

Λογιστής/ Ελεγκτής

Μέλη

Δρ. Άρτεμις Σαββίδου

Δικηγόρος, Πανεπιστημιακός

Ξάνθος Ματσούκας

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Αντώνης Χριστοφή

Δικηγόρος

Παναγιώτης Στυλιανού

Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαιακής Επάρκειας

Μιχάλης Σκορδής

Μέλος Διευθυντικής Ομάδας σε Ιδιωτική Εταιρεία

Χρίστος Μέσης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μιχάλης Χαραλάμπους

Τεχνικός Διευθυντής σε Ναυτιλιακή Εταιρεία