Μήνυμα Προέδρου ΔΣ

Φίλες και Φίλοι, 
 
Σας καλωσορίζουμε στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ενός εκ των μεγαλύτερων ημικρατικών οργανισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την περιήγησή σας μπορείτε να ενημερωθείτε για τον Οργανισμό μας, τα λιμάνια και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες, τους διαγωνισμούς, τις θέσεις εργασίας και γενικότερα τις δράσεις και τις αρμοδιότητες της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ως επίσης και τη νομοθεσία και κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 
 
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου επιτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και καίριας σημασίας έργο σε τρεις άξονες, που οριοθετούν και το πλαίσιο δράσης και του οράματος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: α) του ιδιοκτήτη των λιμενικών χώρων και εγκαταστάσεων∙ β) του παροχέα υπηρεσιών∙ και, γ) του ρυθμιστή / επόπτη των λιμενικών εγκαταστάσεων.  
 
Με πνεύμα παραγωγικό, εκσυγχρονιστικό, δίκαιο και πάντοτε προς όφελος της Αρχής, ως Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου διαβεβαιώνω ότι με ομαδικότητα, συνεργασία και καλή διάθεση και πίστη, θα αναδείξουμε την Αρχή Λιμένων Κύπρου, μέσα από την δουλειά μας, την εργατικότητα και την περαιτέρω αναβάθμιση του έργου που παράγουμε, με καινοτόμες και πρωτοπόρες δράσεις. Με πλήρη αντίληψη των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και έχοντας επίγνωση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούμαστε προχωρούμε σε ανανέωση του οράματος μας στο φάσμα του ρόλου της Αρχής, σε πλήρη και αγαστή συνεργασία με την λιμενική βιομηχανία του Τόπου μας και τις κρατικές υπηρεσίες, με εξωστρέφεια, διαφάνεια, ευθυκρισία και πάντοτε εντός των νόμιμων πλαισίων της διοικητικής μας δράσης και των αρχών που διέπουν την χρηστή διοίκηση.   
 
Σε ένα δομημένο λιμενικό σύστημα, η Αρχή Λιμένων Κύπρου προχωρεί με το πλάνο δράσης της, καλύπτοντας τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο της δράσης και των αρμοδιοτήτων της, μετεξελισσόμενη σε ένα σύγχρονο Οργανισμό, με υγιείς δράσεις και επενδυτικό πρόγραμμα προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και της λιμενικής βιομηχανίας και σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εθνική στρατηγική στους τομείς δραστηριοτήτων της Αρχής. Θέλουμε να καταστήσουμε το έργο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ως σημείο αναφοράς και πρότυπο εύρυθμης λειτουργίας και δράσης. Επιθυμούμε την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού μας. Επιζητούμε τις συνέργειες προς όφελος όλων. 
 
Με τις ευχές μου για επίτευξη των στόχων όλων των εμπλεκομένων και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου,  
 
Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού  
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
Αρχής Λιμένων Κύπρου