Ανακοίνωση

08/14/2020

Διαγωνισμός Αρ. 32/2020 - Αγορά υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών χώρων από τρίτους - Τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκονται κάτω από το πεδίο 'Διαγωνισμοί Προσφορών'

Δείτε το αρχείο (pdf)