Ανακοίνωση

05/28/2021

Κενή Θέση Λιμενικός Λειτουργός στην ΑΛΚ - Η σχετική προκήρυξη καθώς και το έντυπο αίτησης βρίσκονται κάτω από το πεδίο 'Κενές Θέσεις'

Ανακοίνωση

Προκήρυξη