Ανακοίνωση

09/15/2021

Παραχώρηση χώρων στη λιμενική περιοχή Βασιλικου, Δελτίο Τύπου ημερ. 14/9/2021

Δελτίο Τύπου