Ανακοίνωση

01/29/2021

Κενή Θέση Γενικός Διευθυντής στην ΑΛΚ - Η σχετική προκήρυξη καθώς και το έντυπο αίτησης βρίσκονται κάτω από το πεδίο 'Κενές Θέσεις'

    Ανακοίνωση (pdf)

    Προκύρηξη Θέσης (pdf)