Διαγωνισμοί

Οι προκηρύξεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου βρίσκονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, στη διεύθυνση (ιστοσελίδα) www.eprocurement.gov.cy από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και τα έγγραφα των διαγωνισμών.

Άλλοι Διαγωνισμοί

TY 24/2021 - Εκποίηση του σκάφους 'ΑΦΡΟΔΙΤΗ'

Εγκύκλιος Αρ. 1
Έγγραφα Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού