Διαγωνισμοί

Οι προκηρύξεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου βρίσκονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων, στη διεύθυνση (ιστοσελίδα) www.eprocurement.gov.cy από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και τα έγγραφα των διαγωνισμών.

Άλλοι Διαγωνισμοί


Διαγωνισμός Αρ.1/2020 - Εκποίηση Αποθεμάτων Ανταλλακτικών που βρίσκονται στο λιμάνι Λεμεσού

Παράρτημα 1 - Κατάλογος Αποθεμάτων Ανταλλακτικών (Ανανεωμένο) - excel format

Παράρτημα 1 - Κατάλογος Αποθεμάτων Ανταλλακτικών (Ανανεωμένο) - pdf format

Έγγραφα Διαγωνισμού - pdf format

Προκήρυξη Διαγωνισμού - pdf format


Διαγωνισμός Αρ. 31Α/2020 - Εκποίηση μηχανημάτων και παλαιών μεταλλικών αντικειμένων στο Λιμάνι Λάρνακας

Έγγραφα Διαγωνισμού - word format

Έγγραφα Διαγωνισμού - pdf format

Προκήρυξη Διαγωνισμού - pdf format