Η χρήση μάσκας στους λιμενικούς χώρους είναι υποχρεωτική.

ΛΙΜΑΝΙΑ